Met deze rekenhulp kunt u zien hoeveel bitcoin u al had kunnen sparen als u in het verleden begonnen was met het sparen van bitcoin. Standaard laat de rekenhulp zien hoeveel bitcoin u had kunnen hebben wanneer u €50 per week zou sparen vanaf precies een jaar geleden, dit kunt u uiteraard naar uw wensen aanpassen. Let op dat deze berekening slechts een benadering is en dat geen rekening gehouden wordt met transactiekosten. Bovendien geldt ook hier de vaste regel van investeren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

week
50
€ Per Week
52
Weken
NaN
Geïnvesteerd
0
Waarde vandaag
0